شما می توانید جهت محاسبه دقیق و کامل هزینه های گمرکی در واردات کالا از ماشین حساب زیر استفاده نمایید، فقط کافیست مقادیر مشخص شده را درج نموده و به شروط سوال شده پاسخ دهید تا دقیق ترین محاسبه را به شما ارائه نمایید.

ماشین حساب هزینه های گمرکی
ردیف عنوان هزینه (ریال)
1 ارزش کالا فوب به ریال 0
2 هزینه بیمه 0
3 ارزش کالا به CIF 0
4 ماخذ حقوق ورودی ( محاسبه شده CODE HSاعلامی ) 0
5 مبلغ حقوقی ورودی به ریال 0
6 مالیات علی الحساب به میزان 6 درصد ارزش سیف + مبلغ حقوق ورودی 0
7 مالیات ارزش افزوده به میزان 3 درصد ارزش سیف + مبلغ حقوق ورودی 0
8 سهم هلال احمر به میزان 1 درصد حقوق ورودی 0
9 عوارض پسماند به میزان 0.005 درصد حقوق ورودی 0
10 هزینه استاندارد به میزان 0.008 درصد حقوق ورودی 0
11 هزینه ثبت سفارش به میزان 0.005 درصد حقوق ورودی 0
12 هزینه عوارض راهداری به میزان 10 درصد هزینه حمل 0